افغانستان

منابع: رهبر طالبان به کابل سفر کرده است

منابع می‌گویند که رهبر طالبان در سفرش به کابل در وزارت داخله با وزیران کابینه و والیان طالبان دیدار کرده است.

به گفته منابع، از سه روز بدینسو تدابیر شدید امنیتی در اطراف وزار داخله وجود داشته و حتا خانه‌های نزدیک به این وزارت بازرسی شده‌اند.

هبت‌الله آخندزاده امروز (پنجشنبه) به کابل آمده است.

تااکنون جزئیات بیشتر درباره موضوعات که در این نشست‌ها بحث شده است، همگانی نشده‌اند.

طالبان نیز تااکنون دراین باره چیزی نگفته‌اند.

این در حالی است که رهبر طالبان همواره از حضور در محضر عام خودداری کرده است.