افغانستان

موسسه استرالیایی: افغانستان زیر اداره طالبان «منبع رشد تروریزم» است

انستیتوت تحقیقاتی امور بین‌الملل استرالیا هشدار داده است که «یکی از کشورهایی که باید منبع هشدار فزاینده باشد، افغانستان زیر طالبان است».

این نهاد در گزارشی با اشاره به ایجاد «مدرسه‌های دینی» آن را «بمب ساعتی در حال ساخت» عنوان کرده و گفته است که این ممکن یکی از «وحشتناک‌ترین» تحولات در جنوب غربی آسیا از زمانی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان باشد.

در این گزارش با اشاره به زمان حضور اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان و آغاز روند جذب کودکان افغانستان در مدرسه‌های پاکستانی آمده است که این کشور تا هنوز نتوانسته از پیامدهای این روند رهایی یابد.

ممتاز ویلیام مالی، نویسنده این گزارش می‌گوید: «طالبان در بسیج منابع برای گسترش عظیم تعداد مدرسه‌های دینی، به تربیت نسل جدیدی با شیوه‌های تفکر افراطی ادامه داده و برخی از فعالان به دنبال تقویت این دیدگاه هستند.»

به گفته نویسنده این گزارش، نظام آموزش طالبان به عنوان «کارخانه‌ای برای افراط‌گرایی» بوده که خطر گسترده‌تر چنین نظام افراطی این است که می‌توانند کاملاً از اداره خارج شوند و فارغانی با «جاه‌طلبی‌های تیره‌تر و گسترده‌تر از آن چیزی که حتی آموزگاران شان پیش‌بینی می‌کردند تولید کنند.»

طبق این گزارش، «تهدید بالقوه‌ این امر نه تنها برای اقلیت‌های آسیب پذیر در افغانستان، مانند هزاره‌ها، پنجشری‌ها و فعالان سیاسی، بلکه برای جهان گسترده‌تر را نباید دست کم گرفت.»

انستیتوت تحقیقاتی امور بین‌الملل استرالیا در ادامه نگاشته است که شمار مدرسه‌های تازه به خودی خود «نگران کننده» است اما زمانی که رویکرد گسترده‌تر طالبان به محتوای برنامه درسی را نظر گرفته‌ شود، «نگران کننده‌تر» می‌شود.

در این گزارش همچنین با اشاره به محدودیت بر آموزش و تحصیل دختران آمده است که برخی از چهره‌های طالبان، دختران خود را «با ریاکاری» برای تحصیل به بیرون از کشور می‌فرستند در حالی که «زن‌ستیزی رهبری طالبان در قندهار ریشه‌دار و عمیق است».