افغانستان

طالبان می‌گویند با سازمان ملل و نهادهای جهانی «نشست مشترک» برگزار کردند

وزارت خارجه طالبان می‌گوید که نشست مشترکی میان آنان، سازمان ملل متحد و نهادهای جهانی مستقر در افغانستان برگزار شده است.

بر بنیاد خبرنامه که ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در اکس منتشر کرده، «نیازهای مردم افغانستان»، اولویت‌های طالبان، کمک‌های سازمان ملل متحد در سال گذشته و توسعه هماهنگی میان طرف‌ها، محور اصلی این نشست بوده است.

دفتر ملل متحد در افغانستان تا اکنون در باره این نشست چیزی نگفته است.