افغانستان بازرگانی

ایران در پی استفاده از ریال به جای دالر در معاملات تجاری با افغانستان است

ایران در تلاش است تا ریال را جاگزین دالر در معاملات تجاری با افغانستانِ زیر اداره طالبان بسازد.

شبکه خبری-تحلیلی اوراسیا در گزارشی به نقل از معاون رییس بانک مرکزی ایران گفته است که برای اجرای این طرح، مذاکراتی میان ایران و طالبان نیز صورت گرفته است.

بر بنیاد این گزارش، محسن کریمی، معاون رییس بانک مرکزی ایران گفته است: «این طرح با هدف حمایت از فعالان اقتصادی و صادرکنندگان بخش خصوصی کشور (ایران) اجرا می‌شود».

محسن کریمی افزوده است که برنامه کنارگذاشتن دالر امریکا و استفاده از ریال ایرانی در مبادلات تجاری خارجی، همواره از سوی دولت ایران برای خنثاسازی تحریم‌های امریکا بر این کشور، دنبال شده است.

طالبان تا اکنون در این باره چیزی نگفته‌اند.

بر اساس گزارش شبکه خبری-تحلیلی اوراسیا، پیش از این محمد رضا فرزین، رییس عمومی بانک مرکزی ایران اعلام کرد که استفاده از ریال در مبادلات تجاری با روسیه، افغانستان و عراق در دستور کار این کشور قرار دارد.

او همچنین افزود که ایده کنارگذاشتن دالر امریکا نتایج مثبتی به همراه داشته است.

این در حالی است که تاجران افغانستان اغلب در معاملات تجاری شان با اکثر کشورهای همسایه، منطقه و جهان، از دالر استفاده می‌کنند.

پیش از این برخی از متشبثان در افغانستان گفته‌اند که استفاده از پول‌های که حوزه استفاده آن‌ها در معاملات تجاری بیرون‌مرزی محدود است، روی ارزش پول افغانی و همچنین بهای کالاها در بازارهای کشور اثر منفی خواهد گذاشت.