افغانستان

۱۵ زندانی افغانستان از زندان‌های پاکستان آزاد شدند

وزارت مهاجران طالبان در خبرنامه‌ای در اکس گفته است که ۱۵ زندانی افغانستان از زندان‌های پاکستان آزاد شدند.

بر اساس این خبرنامه، سه تن از این زندانیان روز گذشته (سه‌شنبه ۲۵ثور) پس از رهایی از زندان‌های پاکستان، به کشور برگشتند.

طالبان دلیل بازداشت این افراد را نداشتن مدرک قانونی اقامت در این کشور عنوان کردند و گفته‌اند که این زندانیان از سه روز الی ۱۸ ماه را در زندان‌های پاکستان به سر بردند.

این در حالی است که پیش از این خبرگزاری باختر زیر اداره طالبان گزارش داد ۶۴ زندانی افغانستان از زندان‌های ایالت سند و بلوچستان پاکستان آزاد شده‌اند.