افغانستان

یک چرخبال نظامی در ولایت غور سقوط کرد

منابع می‌گویند که یک چرخبال مربوط به نیروهای طالبان در شهر فیروزکوه، مرکز ولایت غور سقوط کرده است.

به گفته منابع، این چرخبال با ساختمان لیسه سلطان شهاب الدین غوری در شهر فیروزکوه برخورد کرده است.

منابع همچنین می‌گویند که این چرخبال از هرات وارد غور شده است.

به گفته منابع، این رویداد تلفاتی نیز در پی دارد.

طالبان تا اکنون در این باره چیزی نگفته‌اند.