افغانستان

پاکستان و ایران بیش از ۳۵۰ خانواده مهاجر را در یک روز اخراج کردند

بیش از ۳۵۰ خانواده مهاجر افغانستان در یک روز از پاکستان و ایران اخراج و به کشور برگشتند.

خبرگزاری باختر زیر اداره طالبان گزارش داده است که ۳۵۷ خانواده مهاجر افغانستان در یک روز گذشته (سه‌شنبه ۲۵ ثور) از پاکستان و ایران به گونه اختیاری و اجباری اخراج شده‌اند.

بر بنیاد این گزارش، این مهاجران از طریق‌ گذرگاه‌های مرزی در ولایت‌های ننگرهار، قندهار، نیمروز و هرات وارد کشور شده‌اند.

بر اساس این گزارش، ۱۹۲ خانواده مهاجر کشور از ایران به گونه اختیاری و اجباری اخراج و از طریق مرز اسلام قلعه در هرات و پل ابریشم در نیمروز، وارد افغانستان شده‌اند.

در همین حال، ۱۶۵ خانواده دیگر نیز از پاکستان به گونه اجباری اخراج و از طریق‌ گذرگاه‌های مرزی تورخم و اسپین بولدک وارد کشور شده‌اند.

این در حالی است که پاکستان بیش از ۲۵۰ خانواده مهاجر کشور را یک روز پیش از این (دوشنبه ۲۴ثور) نیز به گونه اجباری اخراج کرد.