افغانستان

«طالبان در حال گسترش سرکوب مردم برای حفظ قدرت شان هستند»

نشریه د نشنل انترست در تحلیلی گفته است که طالبان برای حفظ قدرت و حاکمیت شان در افغانستان، «در حال گسترش سرکوب مردم» در این کشور هستند.

این نشریه می‌گوید که طالبان پس از تسلط شان در اگست ۲۰۲۱ بر افغانستان تا اکنون، در گزارش‌های نهادها و سازمان‌های غربی همچون «حاکمان سرکوب‌گر و طردکننده» تعریف شده‌اند.

در این تحلیل آمده است: «پس از گذشت نزدیک به سه سال از حاکمیت طالبان در افغانستان، هیچ پیش‌رفتی در جهت فراگیر شدن نهادها و فرآیندهای تصمیم‌گیری در این کشور، صورت نگرفته است».

د نشنل انترست می‌گوید که با توجه به نقض حقوق‌بشر؛ به‌ویژه حقوق زنان توسط طالبان و دشواری تعامل با آنان، سیاست‌گذاران باید مدت زمانی که طالبان در افغانستان باقی بمانند را تخمین بزنند.

ای نشریه همچنین نوشته است که «دولت ایالات متحده باید تحلیل دقیقی در این زمینه داشته باشد».

در این تحلیل یگانه راه بقای قدرت طالبان، «تشکیل حکومت همه شمول و فراگیر، احترام به دموکراسی و تامین ثبات در افغانستان» عنوان شده است.

این در حالی است که طالبان پیش از این گفته‌اند که حکومت آنان همه شمول است و نیازی به تغییر ندارد.

این در حالی است که طالبان در تازه‌ترین مورد، اعتراض‌های مردمی «ضد طالبان» را در ولایت بدخشان سرکوب کردند و در تازه‌ترین مورد، در اعتراض‌های دیروز (سه‌نبه ۲۵ ثور) در ولسوالی ارگو این ولایت، نزدیک به ۲۰ تن در تیراندازی‌های آنان زخمی شده‌اند.

پیش از این نیز در هفته گذشته در اعتراض‌های مردمی در ولسوالی‌های ارگو و درایم این ولایت، دو تن در تیراندازی‌های طالبان بر معترضان، کشته شدند.