افغانستان جنوب آسیا

بزنس ریکاردر: وخامت روابط اسلام آباد با طالبان مبارزه با تی‌تی‌پی را دشوار ساخته است

بدتر شدن روابط طالبان با اسلام آباد، پاکستان را در مبارزه با تروریزم با چالش‌های بزرگی مواجه ساخته است.

نشریه بزنس ریکاردر در تحلیلی گفته است که روابط دوجانبه پاکستان با طالبان افغانستان رو به وخامت است و نبود تعامل معنادار، چالش‌های جدی برای اسلام آباد در مبارزه با تهدیدات هراس‌افگنی؛ به‌ویژه مقابله با تحریک طالبان پاکستانی (تی‌تی‌پی)، ایجاد کرده است.

در این تحلیل آمده است: «اسلام آباد پس از نشر تحقیقات انستیتوت صلح پاکستان، باید تغییرات اساسی را در سیاست خارجی دنبال کند و به صلح با کشورهای همسایه اولویت دهد».

این نشریه اردو زبان در این تحلیل گفته است که تسلط طالبان بر افغانستان، باعث جسارت گروه‌ها و شبکه‌های «تروریستی» شده است و همسایگان این کشور به طور فزاینده‌ای نگران هستند؛ چون این گروه‌ها از محیط «مهمان‌نواز»، (افغانستان زیر اداره طالبان) برای تجدید سازمان، مسلح کردن و سربازگیری استفاده می‌کنند.

در این تحلیل آمده است: «اکنون در افغانستان دو دسته از گروه‌های هراس‌افگن و تروریستی وجود دارد؛ گروه‌های که همسو با طالبان هستند مانند القاعده و تحریک طالبان پاکستانی و گروه‌ که مخالف طالب است، مانند داعش شاخه خراسان که نگرانی برای همسایگان افغانستان در منطقه را جدی و گسترده‌تر کرده است».

این نشریه اردو زبان دلیل اخراج اجباری مهاجران افغانستان را از سوی دولت پاکستان نیز «بی‌تفاوتی آشکار طالبان افغانستان نسبت به حمله‌های تی‌تی‌پی در داخل خاک پاکستان» عنوان کرده است.

این نشریه در این تحلیل همچنین نوشته است که تنها راه‌حل، تعامل پایدار پاکستان با طالبان در افغانستان است.

این در حالی است که پیش از این مقام‌های ارشد طالبان گفته‌اند که گروه‌های هراس‌افگن در افغانستانِ زیر اداره آنان حضور ندارند و اجازه نمی‌دهند که از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر استفاده شود.