افغانستان

جاپان نزدیک به ۷ میلیون دالر به افغانستان کمک کرد

دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) می‌گوید که جاپان ۶.۹ میلیون دالر به افغانستان کمک کرده است.

اوچا می‌گوید که این کمک جاپان به هدف تامین واکسین‌های ضروری برای کودکان و زنان در افغانستان هزینه خواهد شد.

بر اساس گزارش این سازمان، با این کمک ۴.۱ میلیون کودک و زن در افغانستان به گونه معمول واکسین‌ دریافت خواهند کرد و ۴.۷ میلیون کودک در کارزارهای واکسیناسیون به این این واکسین‌ها دست‌رسی خواهند داشت.

در گزارش این سازمان آمده است: «دولت جاپان ۶.۹ میلیون دالر را برای حمایت از تلاش یونیسف جهت ارائه خدمات نجات‌دهنده با همکاری آژانس همکاری جهانی ژاپن (جایکا)، برای رسیدگی به نیازهای فوری و حقوق کودکان و زنان افغانستان، فراهم کرده است».

اوچا می‌گوید این کمک مالی جاپان، یونیسف را قادر می‌سازد تا واکسین‌ها و لوازم تذریقی را برای خدمات واکسیناسیون معمول و کارزارهای واکسیناسیون در افغانستان تهیه کند.

دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل می‌گوید که با افزایش بیماری فلج کودکان در سال ۲۰۲۳، تلاش‌های منظم و سراسری برای واکسیناسیون به منظور جلوگیری از شیوع بیش‌تر این بیماری، ضروری است.

در این گزارش آمده است که این بودجه جدید از سوی دولت جاپان، به حفظ پوشش واکسیناسیون و بهبود ایمنی کودکان و زنان در برابر بیماری‌های قابل پیش‌گیری با تذریق واکسین، کمک می‌کند.

در همین حال تاکایوشی کورومایا، سفیر جاپان در افغانستان گفته است: «ما متعهد به حمایت از برنامه مصون‌سازی زنان و کودکان در افغانستان و گسترش دامنه کارزارهای واکسیناسیون هستیم».

این در حالی است که بر بنیاد گزارش اوچا، دولت جاپان پیش از این از یونیسف در افغانستان برای ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب در مدارس و جوامع و ایجاد پلتفرم‌هایی که از کودکان در برابر خشونت، سوء استفاده و استثمار محافظت می‌کند به‌شمول ارائه خدمات حمایتی روانی اجتماعی، نیز حمایت کرده است.