افغانستان

چهره‌های سیاسی از افغانستان با هواداران طالبان در ناروی دیدار کردند

برخی از چهره‌های سیاسی از افغانستان در بیرون از کشور با شماری از چهره‌های هوادار طالبان از افغانستان در نشستی در ناروی شرکت کرده‌اند.

شرکت کنندگان این نشست به آمو می‌گویند که آنان در باره موضوعات «سیاسی و حقوق بشری افغانستان» گفتوگو می‌کنند.

یکی از شرکت کنندگان این نشست به آمو می گوید، افرادی که از هواداران طالبان هستند و از افغانستان در این نشست شرکت کرده‌اند شامل سعید مشک عالم، فیض محمد زلاند، نظر محمد مطمئن و جعفر مهدوی است.

به گفته این شرکت کننده، اشتراک کنندگان دیگر شامل امین کریم، فاطمه گیلانی، اصیلا وردک، قهرمانه کاکر و کاوون کاکر است.

ناروی پیش از این نیز میزبان نمایندگان طالبان بود.

منابع می‌گویند که این نشست به دعوت وزارت خارجه ناروی برای دو روز راه اندازی شده است، اما تا اکنون ناروی به گونه رسمی در باره این نشست چیزی نگفته است.