افغانستان

ملل متحد: ۸۰ درصد تلفات سیلاب‌ها از ولایت بغلان است

ملل متحد از احتمال افزایش تلفات سیلاب‌‌های پسین در افغانستان خبر داده و می‌گوید که ۸۰ درصد تلفات سیلاب‌ها از ولایت بغلان بوده‌است.

تاکنون ملل متحد جان باختن بیش از ۳۰۰ تن را در نتیجه سیلاب‌های ویران‌گر تنها در بغلان ثبت کرده‌است.

با این حال برخی از آسیب‌دیدگان سیلاب‌ها هنوزهم از ادامه عملیات جستجوی جان باختگان سخن می‌زنند و از عدم دسترسی به کمک‌های بشردوستانه ناراضی‌اند.

این آسیب دیدگان می‌گویند: «خوارکم را برده است. ینگه و این‌ها مرده‌اند. بی‌بی‌ام نیست، گم شده‌است. خواهر و ینگه‌ام را یافتم اما دگران شان نیستند.»

یک باشنده بغلان می‌گوید، با گذشت چندین روز هنوزهم جسد سه عضو خانواده اش را نیافته است. می‌گوید: «درم وقت مرده بود. پدرم را ندیده‌ام. روز چهارم است. سه شهید خود را نیافتیم و در قمر شهیدان ما استیم.»

آسیب‌دیدگان سیلاب‌های بغلان می‌گویند، داروندار شان را از دست داده‌اند، از سرپناه تا مواشی و زمین‌های که منبع درآمد شان بود.

یک آسیب‌دیده افزود: «در خانه گاو و گوسفند بود که همه غرق شده اند.این وضعیت خانه‌ی ما است. این روستا بسیار بزرگ بود.»

مردم می‌گویند، هرچه در بساط داشتند را از دست داده‌اند و اکنون چشم‌ به راه‌ کمک اند، به‌ویژه در بغلان که به گفته برنامه جهانی خوراک، پیش از این مردم‌اش با گرسنگی شدید روبه‌رو بودند و حالا در وضعیت بدتر از آن. برخی‌ها هم از نرسیدن کمک با گذشت چندین روز حکایت می‌کنند.

مریم (اسم مستعار) آسیب‌دیده گفت: «گفتند بلند شو که سیل آمده، بر سر برامدم. گفتم راه نجات نیست، بچه‌ام را می‌برد، بچه‌ام را برد.»

زنان و کودکان زیادی در فضای باز و با امکانات اندک زندگی می‌کنند. بربنیاد آمار سازمان حفاظت از کودکان، ۴۰هزار کودک در نتیجه‌های سیلاب ویران‌گر در افغانستان بی‌خانه شده‌اند. این سازمان افزوده که تنها در بغلان بیش از ۱۲هزار خانه تخریب شده و حدود ۸۰هزار تن دار و ندار شان را از دست داده‌اند.

تاکنون ملل متحد جان باختن بیش از سه‌صد تن را تنها در بغلان تایید کرده‌است. این سازمان از احتمال افزایش شمار تلفات سخن می‌زند.

فرحان حق، معاون سخنگوی دبیرکل ملل متحد
گفته است: «انتظار می‌رود آمار تلفات افزایش یابد. ولایت‌های بغلان، بدخشان و تخار بیش‌ترین آسیب را دیده‌اند و بغلان ۸۰ درصد تلفات را به خود اختصاص داده‌است. زیر ساخت‌های ملکی و زمین‌های کشاورزی نیز آسیب دیده‌اند.»

ملل متحد گفته که نهادهای این سازمان به کمک‌رسانی مواد خوراکی، سرپناه موقت و کمک‌های بهداشتی به آسیب‌دیدگان سیلاب‌ها در بغلان و برخی ولایت‌ها دگر پرداخته‌اند. همین‌گونه، برخی کشورها شبیه قطر و سازمان‌های جهانی امدادرسان و طالبان از کمک به آسیب‌دیدگان خبر داده‌اند؛ اما تا این‌جا کار تصویرها از عدم دسترسی کافی مردم به کمک‌ها حکایت دارد.