افغانستان

پاکستان و ایران بیش از ۲۵۰ خانواده مهاجر را در یک روز اخراج کردند

بیش از ۲۵۰ خانواده مهاجر افغانستان در یک روز از پاکستان و ایران اخراج و به کشور برگشتند.

خبرگزاری باختر زیر اداره طالبان گزارش داده است که ۲۵۶ خانواده مهاجر افغانستان در یک روز گذشته (دوشنبه ۲۴ ثور) از پاکستان و ایران به گونه اختیاری و اجباری اخراج شده‌اند.

بر بنیاد این خبرنامه، این مهاجران از طریق‌ گذرگاه‌های مرزی در ولایت‌های ننگرهار، قندهار، نیمروز و هرات وارد کشور شده‌اند.

بر اساس این گزارش، ۱۶۳ خانواده مهاجر کشور از ایران به گونه اختیاری و اجباری اخراج و از طریق مرز اسلام قلعه در هرات و پل ابریشم در نیمروز، وارد افغانستان شده‌اند.

در همین حال، ۹۰ خانواده دیگر نیز از پاکستان به گونه اجباری اخراج و از طریق‌ گذرگاه‌های مرزی تورخم و اسپین بولدک وارد کشور شده‌اند.

این در حالی است که پاکستان بیش از ۳۰۰ مهاجر کشور را یک روز پیش از این (یک‌شنبه ۲۳ ثور) به گونه اجباری اخراج کرد.