افغانستان

کمیساری عالی ملل‌متحد: نزدیک به ۷۰۰ خانه در سیلاب‌ها در شمال افغانستان ویران شده‌اند

کمیساریای عالی ملل‌متحد در امور پناهندگان می‌گوید که نزدیک به ۷۰۰ خانه در سیلاب‌ها در شمال افغانستان تخریب شده‌اند.

این نهاد در نوشته‌ای در اکس گفته است که به آسیب‌دیدگان این سیلاب‌ها کمک‌هایی را ارسال می‌کنند.

آمارهای ارائه شده از سوی طالبان نشان می‌دهند که در سیلاب‌های ولایت بغلان در شمال کشور، حداقل دو هزار خانه تخریب شده و یا آسیب دیده‌اند.