افغانستان

«خبرنگاران در افغانستان با موجی از حملات گسترده از سوی طالبان مواجه هستند»

فدراسیون جهانی خبرنگاران در اعلامیه‌ای در واکنش به بازداشت خبرنگار تلویزیون ملی زیر اداره طالبان در پروان از سوی طالبان، گفته است که خبرنگاران در افغانستان با موجی از «حملات گسترده» از سوی طالبان مواجه هستند.

این فدراسیون همچنین بر بنیاد گزارش سالانه آزادی مطبوعات آسیای جنوبی گفته است که ۳۷ خبرنگار از ماه می ۲۰۲۳ تا ماه اپریل ۲٠۲۴، از سوی طالبان بازداشت شده‌اند.

در اعلامیه فدراسیون جهانی خبرنگاران آمده است: «بازداشت‌ها و تهاجمات خودسرانه بر خبرنگاران از سوی طالبان، سبب افزایش خودسانسوری و ترک شغل از سوی خبرنگاران در افغانستان شده است».

فدراسیون جهانی خبرنگاران ضمن محکوم کردن بازداشت‌های خودسرانه خبرنگاران، از طالبان خواسته است که پرونده‌های مربوط به کار رسانه‌ای را به گونه‌ رسمی پیگیری کنند، «بازداشت خودسرانه» و «آزار و اذیت» کارکنان رسانه‌ها را متوقف کنند.

طالبان پس از برگشت به قدرت در اگست سال ۲۰۲۱ در افغانستان، محدودیت‌های شدیدی بر رسانه‌ها وضع کردند و تعدادی زیادی از خبرنگاران را بازداشت و زندانی کردند.

بر بنیاد گزارش‌ اخیر مرکز خبرنگاران افغانستان، طالبان اکنون از رسانه‌های مستقل که در داخل کشور فعالیت دارند، همچون ابزار تبلیغاتی برای نظام شان استفاده می‌کنند و این رسانه‌ها حق نشر محتوای خلاف میل طالبان را ندارند.

طالبان در پی اعمال سانسور شدید و توقف نشرات برخی از رسانه‌ها، در ماه گذشته نیز دروازه‌های تلویزیون‌های خصوصی نور و بریا را در کابل بستند.

در آخرین مورد، طالبان ندا محمد نوری، خبرنگار تلویزیون ملی زیر اداره خود شان را در ولایت پروان به اتهام همکاری با رسانه‌های تبعیدی افغانستان، بازداشت کردند؛ اما پس از سه روز او را دوباره آزاد کردند.