افغانستان

جبهه مقاومت مدعی کشتن سه عضو طالبان در دو حمله جداگانه در کابل شد

جبهه مقاومت ادعا کرده است که در نتیجه دو حمله جداگانه افراد این جبهه در کابل سه عضو طالبان کشته شدند و سه تن دیگر آنان زخمی شده‌اند.

به ادعای این جبهه، در حمله بر موتر حامل طالبان در ساحه نساجی در حوزه هشتم امنیتی شهر کابل یک عضو طالبان کشته شد و دو تن دیگر زخمی شده‌اند.

جبهه مقاومت مدعی شده است که در در نتیجه حمله دوم آنان بر یک قرارگاه طالبان در «گردنه» کارته سخی در حوزه دوم امنیتی شهر کابل دو عضو طالبان کشته شدند و یک تن دیگر آنان زخمی شده است.

طالبان تا اکنون در مورد این رویداد‌ها چیزی نگفته‌اند.