بازرگانی

نمایشگاه «ملی و بین‌المللی هفته صنعت» در کابل گشایش یافت

وزارت صنعت و تجارت طالبان می‌گوید که در این نمایش‌گاه، صنعتکاران و متشبثان در هشتصد غُرفه فرآورده‌های شان را به نمایش گذاشته‌اند.

معاون اداری رییس‌وزیران طالبان در مراسم گشایش این نمایشگاه، رشد صنعت را در اقتصاد کشور مهم خوانده است؛ اما اتاق صنایع و معادن از توزیع نشدن زمین به صنعت کاران انتقاد می‌کند.

صنعت کاران از ولایت‌های مختلف در هشتصد غُرفه و در سکتورهای صنایع غذایی، ساختمانی و بهداشتی این نمایش‌گاه، صنایع شان را برای بازاریابی به دید همگان قرار داده‌اند.
معاون اداری رییس‌وزیران طالبان در این نمایش‌گاه، صنعت را برای توسعه اقتصادی کشور مهم می‌خواند.

در این مراسم، اتاق صنایع و معادن نبود زمین را از چالش‌های جدی در برابر صنعت در کشور می‌داند و تاکید می‌ورزد که تا هنوز در این بخش توجه نشده است.
شیرباز کمین‌زاده، رییس اتاق صنایع و معادن می‌گوید: «پول را چه کنیم. مجبور به کشور دیگر انتقال دهیم و سرمایه‌گذاری کنیم. شما می‌دانید که در کشورهای همسایه ما زمین برای سرمایه‌گذاران رایگان است. درست است که برای بلندمنزل رایگان داده نمی‌شود؛ اما برای فابریکه زمین در تمام جهان رایگان است؛ چون فابریکه سرمایه ملی است.»

در نمایشگاه ملی و بین‌المللی هفته صنعت، صنعت کاران و بازرگانان ایرانی نیز به هدف بازاریابی شرکت کرده‌اند،
پانزده غُرفه برای ایرانیان در نظر گرفته شده است.

وزارت صنعت و تجارت طالبان بر سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در افغانستان تاکید می‌ورزد.
نمایشگاه ملی و بین المللی هفته صنعت که زنان متشبث نیز از ولایت های مختلف در آن شرکت دارند، برای هفت روز به روی مردم باز خواهد بود.