افغانستان

اتحادیه اروپا ۹۷ تن «تدارکات نجات غریق» به سیلاب‌ها زدگان کمک کرد

یانز لنارچیچ، کمیسر اتحادیه اروپا در امور مدیریت بحران می‌گوید که این اتحادیه به سیلاب‌‌زدگان افغانستان ۹۷ تن «تدارکات نجات غریق» را کمک کرده است.

به گفته آقای لنارچیچ، اتحادیه اروپا از سال ۲۰۲۱ بدین سو ۳۵ پرواز بیش از هزار و ۶۰۰ تن کمک‌های بشردوستانه را به افغانستان ارایه کرده است.

پیش از این کمیسر اتحادیه اروپا در امور مدیریت بحران گفته بود که وضعیت برخاسته از سیلاب ویرانگر در افغانستان را از نزدیک زیر نظر دارند.

در همین حال دفتر حفاظت مدنی و کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا نیز افزوده است: «امروز یک پرواز جدید در کابل فرود آمد و بیش از ۹۷ تن تجهیزات پزشکی و دیگر تجهیزات حیاتی را به این شهر برد.»به گفته مقام‌های اتحادیه اروپا قرار است که این کمک‌ها به ۱۳ نهاد مددرسان سپرده شود.