افغانستان

سیلاب‌زدگان بغلان: طالبان در زمینه نجات گیرافتادگان در سیلاب کوتاهی کرده‌اند

شماری از سیلاب‌زدگان بغلان می‌گویند که طالبان در زمینه نجات گیرافتادگان در سیلاب کوتاهی کرده‌اند. و به گفته‌اند آنان، عملیات نجات و بیرون کشیدن قربانیان از میان آب و گل از سوی مردم به پیش برده شده و کمک‌ها برای آسیب‌دیدگان‌ بسنده نیست.

این روزها که در بغلان حال و هوای غم و ماتم است. کسی سوگوار عزیزش است؛ کسی در انتظار سرپناه و دیگری هم در جستجوی بازمانده که شاید بتواند جسد گمشده‌اش را از زیر گل و لای پیدا کند.

باشندگان محل با فرستادن صدا به آمو می‌گویند، دامنه‌ی زیان سیلاب‌ها وسیع است اما میزان کمک اندک. مردم می‌گویند، عملیات نجات را خود شان به پیش برده‌اند و طالبان در نجات گیرماندگان در سیلاب‌ها کوتاهی کرده‌اند.

جمشید، باشنده ولسوالی برکه می‌گوید: «در برکه ضرر بسیار رسانده است. ضرر مالی و جانی. بغلان مرکزی هم همچنان. میت و جنازه بسیار زیاد هستند. در گذرگاه‌ نور و در پلخمری. آسیب بسیار خطرناک رسیده است.»

یک باشند‌ای دیگر در بغلان که نخواسته است نامش در گزارش ذکر شود می‌گوید: «در چهار اطراف خانه مه، به همراه ۲۶ فامیل داخل خانه بین یک کمر آب بودم مکمل دیگه خانه زیر آب بود از هر طرف مکتب چپه میشد آب پنجاه متر، صد متر بلند خیز می‌زد.»

تا هنوز آمار دقیقی وجود ندارد که چی شمار جسد ها در زیر آوار ها و لای و گل ناپدید هستند.

طالبان نیز برای رسیده‌گی به آسیب‌دیدگان سیلاب‌ها در بغلان دست به دامان مردم و نهادهای خیریه شده‌اند.

در همین حال، سخنگوی طالبان می‌گوید که تمام تلاش‌های شان را برای رسیدگی به آسیب‌دیده‌گان و قربانیان سیلاب‌ها انجام خواهند داد.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان افزود: «از هموطنان خود می‌خواهیم، نهادهای خیریه که در کشور فعال هستند و هم وطنان که غنی هستند و امکانات دارند با مردم خود در عرصه همکاری کنند در هر بخش که توانش باشد از هموطنان خود حفاظت کنند و همکاری بکنند.»

آمار بلند قربانیان در نتیجه سیلاب در ولایت‌های سیلاب‌زده، ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در لوگر را واداشته است تا کارزاری را برای دریافت کمک به قربانیان و آسیب دیده‌گان بغلان و برخی از ولایت‌ها ایجاد کند.

از سویی هم شماری از فعالان مدنی می‌گویند، کمک‌های مردمی باید به گونه شفاف به آسیب‌دیدگان برسند و مانع حیف و میل آن شوند.

کریمه اعظم، فعال جامعه مدنی گفته است: :کمک‌های را که مردم نموده‌اند یا موسسات خیریه و امداد رسان که را در این محل آورده‌اند باید به شکل شفاف و واقعیتش مردمی که نیازمند است بدون کدام تعصبات قومی و مذهبی باید انجام بدهند.»

برنامه جهانی خوراک ‌گفته که روند رسانیدن‌ کمک‌های‌‌خوراکی‌ به بغلان را آغاز کرده‌ و در سوی دگر صلیب سرخ از توزیع بسته‌های‌ بهداشتی به برخی از آسیب‌دیدگان‌ خبر داده‌است. اما مردم می‌گویند، با توجه به‌ گستردگی‌ سیلاب و زیان آن، کمک‌ها بسنده نیستند.

بسیاری از باشندگان بخش‌های آسیب‌دیده‌ی بغلان می‌گویند، تمام دار و ندار شان را از دست داده‌اند؛ اکنون نخستین دغدغه مردم، سرپناه شده و غذا و بهداشت.