افغانستان

عبدالغنی برادر خواهان کمک به سیلاب‌زدگان شد

در حالی که سیلاب‌زدگان بغلان خواهان کمک‌های فوری شده‌اند، عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رییس‌وزیران طالبان در سفری به بغلان از بازرگانان کشور و نهادهای مددرسان خواست به آسیب‌دیدگان سیلاب‌ها در کشور، کمک کنند.

باشندگان بغلان می‌گویند که سیلاب‌های روز جمعه خانه‌ها و اموال آنان را از بین برده است.

طالبان در خبرنامه‌ای گفته‌اند که کمیته‌هایی از وزارت‌های اقتصاد، صحت عامه، داخله و اداره مبارزه با حوادث زیر اداره آنان، «برای رسیدگی به آسیب‌دیدگان» سیلاب‌ها ایجاد کرده‌اند.

سیلاب‌ها در ولایت بغلان جان حداقل ۳۱۵ تن را گرفته‌اند. طالبان می‌گویند این آمار در حال افزایش است. آمارهای صندوق نجات کودکان نشان می‌دهند که بیش از ۶۰۰ هزار تن در سیلاب‌های بغلان متأثر شده‌اند.