افغانستان

الله‌گل مجاهد نماینده پیشین پارلمان در قتل یک تن مظنون شناخته شد

طالبان می‌گویند که الله گل مجاهد نماینده پارلمان دولت پیشین در قتل یک تن مظنون شناخته شده است و از همین رو، در «توقیف» خواهد ماند.

خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در کابل در نوشته‌ای در اکس گفته است که آقای مجاهد در قتل فردی به نام سعیدالله مظنون شناخته شده است. به گفته او، این فرد در نهم حوت ۱۴۰۲ به قتل رسیده است.

او گفته است که بر بنیاد حکم دادگاه آنان، آزادی‌های الله‌گل مجاهد «محدود» شده اند و او تا زمان تکمیل شدن روند تحقیق، در «توقیف» خواهد ماند.

الله گل مجاهد پس از به قدرت رسیدن طالبان مدتی در بازداشت طالبان قرار داشت و پس از رهایی به ایران و ترکیه رفت.

او بعد از مدتی از طریق «کمیسیون تماس با شخصیت‌های کشور» که از سوی طالبان برای برگشت سیاسیون افغانستان در بیرون از کشور ایجاد شده است، دوباره به افغانستان برگشت.