بازرگانی

طالبان قرارداد دو معدن به ارزش ۳۳.۴ میلیون دالر را با دو شرکت خصوصی امضا کردند

وزارت معادن و پترولیم زیر اداره طالبان از امضای قرارداد استخراج دو معدن به ارزش ۳۳ میلیون و ۴۰۰ هزار دالر خبر داده است.

در خبرنامه این وزارت آمده است که قرار داد معدن یاقوت جگدلک کابل با مساحت ۶،۸۹۵ کیلومتر مربع و مجموع سرمایه گذاری ۲۷،۵ میلیون دالر ‏و معدن باریت ولایت هرات با مساحت ۵،۷۵ کیلومتر مربع و مجموع سرمایه گذاری ۵،۹۹۰،۴۴۴ دالر با شرکت‌ «سایر آریانا هایلند» و شرکت استخراج و پروسس معادن وحدت نیازی امضا شده است.

خبرنامه می‌افزاید که شهاب الدین دلاور وزیر معادن و پترولیم طالبان گفته است که قرارداد این دو معدن برای ۱۵ سال است.

براساس خبرنامه، سهم طالبان از قرارداد معدن جگدلک ۴۴ درصد و از معدن باریت ۵۰ درصد پروسس شده خواهد بود.

در خبرنامه آمده است که با آغاز به کار این معادن به صورت مسقیم و غیرمستقیم برای صدها خانواده زمینه اشتغال‌زایی فراهم می‌شود.

طالبان در کمتر از سه سال تسلط خود بر افغانستان استخراج معادن را یکی از راه‌های خودکفایی کشور خوانده‌اند. این در حالی است که میزان فقر و بیکاری در افغانستان در حال افزایش است. با این حال، از روند اهدای قراردادهای استخراج معادن از سوی طالبان به شرکت‌ها نیز انتقادهایی شده است.