افغانستان زنان

زنان معترض افغانستان کارزار جهانی علیه «آپارتاید جنسیتی» را راه‌اندازی کردند

ائتلاف مستقل جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان در اکس گفته است که این ائتلاف «کارزار جهانی علیه آپارتاید جنسیتی» را به‌ راه انداخته است.

این نهاد مدافع حقوق‌بشری گفته است که این کارزار با مشارکت جنبش‌های اعتراضی فعالان حقوق‌بشر، نهادهای حقوق‌بشری و چهره‌های برجسته ملی و بین‌المللی، با رهبری زنان افغانستان راه اندازی شده است.

ائتلاف مستقل جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان هدف از راه‌اندازی این کارزار را «رسمی‌شدن آپارتاید جنسیتی و جرم انگاری آن در قوانین بین‌المللی» عنوان کرده است.

بخش زنان سازمان ملل متحد پیش از این با اشاره به راه‌اندازی این هشتگ گفت: «ممکن است طالبان تغییر نکرده باشند؛ اما زنان افغانستان قطعاً تغییر کرده‌اند».

این سازمان تاکید کرد که ملل متحد از زنان افغانستان به هر نحوی حمایت می‌کند و خدماتی را که آن‌ها به شدت به آن نیاز دارند، تمویل می‌کند.

بخش زنان سازمان ملل متحد به نقل از برخی از زنان معترض و فعالان حقوق زن گفته است که زنان افغانستان محدودیت‌های تحمیل شده از سوی طالبان بر حق آموزش و کار آنان را نمی‌پذیرند و تسلیم نمی‌شوند.

این در حالی است که طالبان پس از برگشت به قدرت در افغانستان، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های روزافزونی را بر آموزش، تحصیل، کار و حضور زنان در اماکن عمومی وضع کردند که با واکنش‌های داخل و جهانی نیز مواجه شده است.

اما طالبان تا اکنون هیچ تغییری در این سیایت‌ شان نسبت به زنان نیاورده‌اند.