افغانستان

شماری از جسد‌های قربانیان سیلاب‌ها در بغلان امروز به خاک سپرده شدند

جسد‌های برخی از جان باختگان سیلاب‌ها در بغلان امروز به خاک سپرده شدند.

شماری از بستگان قربانیان جان باخته در این سیلاب‌ها می‌گویند که همه دار‌وندار شان را از دست داده‌اند و اکنون در یک «بی‌چارگی و در ماندگی» به سر می‌برند.

باشندگان بغلان می‌گویند، در حالی که می‌دیدند عزیزان شان را سیل با خود می‌برد؛ اما کاری از دست شان بر نمی‌آمد.

در نتیجه سرازیر‌شدن این سیلاب‌ها در بغلان، تا اکنون ۳۰۰ تن جان‌های شان را ازدست داده‌اند.

شماری از جسدها هنوز هم تمامی از زیر لای و گل بیرون کشیده نشده‌اند.

باشندگان ولایت بغلان در کنار این‌که عزیزان شان را ازدست داده‌اند، می‌گویند که خانه‌ها و دار‌وندار شان نیز در نتیجه این سیلاب‌ها از بین رفته است.

ملل متحد می‌گوید که تنها در بغلان مرکزی، بیش از صد تن در نتیجه سرازیرشدن سیلاب‌ها جان باخته‌اند و ۱هزار۵۰۰ خانه ویران شده‌اند.