افغانستان

پاکستان نزدیک به ۶۰۰ تن از مهاجران افغانستان را در یک روز اخراج کرد

وزارت امور مهاجران طالبان در خبرنامه‌ای در اکس گفته است که دولت پاکستان روز گذشته ۵۸۲ تن از مهاجرانِ کشور را به گونه «اجباری و اختیاری» از این کشور بیرون ساخته است.

بر اساس این خبرنامه، ۶۷ خانواده که شامل ۳۳۶ تن می‌شوند، از طریق گذرگاه تورخم به گونه اجباری از پاکستان اخراج و وارد افغانستان شده‌اند.

در همین حال و بر بنیاد این خبرنامه، ۴۸ خانواده دیگر که شامل ۲۴۶ نفر می‌شود نیز به گونه اختیاری به کشور برگشته‌اند.

این اخراج‌ها در حال است که اخیراً حکومت پاکستان به پولیس این کشور دستور داد که مرحله دوم اخراج مهاجران افغان را آغاز کند.

پاکستان در ماه نوامبر پارسال اعلام کرد که ۱.۷ میلیون مهاجر بدون مدرک اقامت را اخراج می‌کند. رسانه‌های پاکستانی تخمین می‌زنند که تاکنون حدود نیم میلیون مهاجر به افغانستان برگشته‌اند.