جهان

در اثر حمله موشکی حزب‌الله اطراف شهرک کریات شمونا در اسرائیل دچار آتش‌سوزی شد

رسانه‌های ایرانی با نشر نوارهای تصویری از جریان آتش‌سوزی در اطراف شهرک کریات شمونا در اسرائیل در نزدیکی مرز با لبنان گزارش داده‌اند که این آتش‌سوزی پس لز حمله‌های حزب‌الله رخ داده است.

در این نوارهای تصویری دیده می‌شود که اطراف شهرک کریات شمونا دچار آتش‌سوزی گسترده شده است.

گروه حزب‌الله لبنان تحت حمایت دولت ایران تا هنوز در مورد حمله‌های خود و این آتش سوزی‌ها چیزی نگفته است.