جهان

مجمع عمومی سازمان ملل از درخواست فلسطین برای عضویت کامل حمایت کرد

مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه از تقاضای فلسطین برای عضویت کامل در این سازمان حمایت کرد و از شورای امنیت خواست «این موضوع را با نظر مساعد بررسی کند».

در این مجمع از ۱۹۳ کشور حاضر حدود ۱۴۰ کشور به این درخواست رأی مثبت داده، ۹ کشور از جمله امریکا و اسرائیل به آن رأی مخالف و ۲۵ کشور نیز رأی ممتنع دادند.

با این حال این قطعنامه «تعیین می‌کند که کشور فلسطین باید به عضویت پذیرفته شود.»

از سویی هم ریاض منصور، سفیر فلسطین در سازمان ملل، پیش از رای گیری در مجمع گفت: «ما صلح می‌خواهیم، ما آزادی می‌خواهیم. رای بلی رای به موجودیت فلسطین است، علیه هیچ کشوری نیست این یک سرمایه گذاری برای صلح است.»

گیلاد اردان، سفیر سازمان ملل متحد گفت: «تا زمانی که بسیاری از شما متنفر از یهودیان هستید، واقعاً برایتان مهم نیست که فلسطینی‌ها صلح دوست نباشند.»