افغانستان

انستیتیوت صلح امریکا: امریکا باید برای تهدید هراس‌افگنی از افغانستان و پاکستان آماده باشد

انستیتیوت صلح امریکا می‌گوید که در گزارش گروه ارشد پژوهشی این انستیتیوت در باره مبارزه با هراس‌افگنی در افغانستان و  پاکستان که تا چهار روز دیگر نشر می‌شود از واشنگتن خواسته شده است که برای افزایش تهدیدهای هراس‌افگنی از افغانستان و پاکستان آماده باشد.

این انستیتیوت گفته است که این گزارش در ۱۴ می (۲۵ ثور) نشر خواهد شد.

در گزارش آمده است: «این یافته‌ها تهدیدات هراس‌افگنی غالب و خطرات این تهدیدات برای منافع ایالات متحده و گزینه‌های سیاست برای ایالات متحده را مشخص می‌کند.»

تریشــیا بیکن، یکی از آگاهان این گروه مطالعاتی حضور داعش خراسان در افغانستان را یک تهدید کلیدی برای منطقه عنوان کرده است.

تریشیا بیکن می‌گوید: «اگرچه طالبان انگیزه‌هایی برای مقابله با داعش خراسان را دارند؛ اما حملات دوامدار آن‌ها در خارج از افغانستان نشان می‌دهد که یا نمی‌توانند یا نمی‌خواهند به تعهدات خود تحت توافق دوحه امریکا و طالبان برای جلوگیری از بیرون شدن تهدید هراس‌افگنی از افغانستان عمل کند.»

مایکل پی مک کینلی، یکی دیگر از اعضای گروه مطالعاتی، خاطرنشان کرد که گروه‌های هراس‌افگنی مورد پشتیبانی طالبان در جنوب آسیا و آسیایی مرکزی چالش‌هایی را برای اهداف گسترده‌تر سیاست خارجی ایالات متحده ایجاد می‌کنند.

جاشوا وایت، از کارشناسان انستیتیوت صلح امریکا پیشنهاد کرده است که اگر ایالات متحده امریکا اقدام مستقیم در افغانستان یا پاکستان را از سر بگیرد؛ باید از درس‌های آموخته شده برای جلوگیری و به حداقل رساندن تلفات غیرنظامیان استفاده کند.