افغانستان

کرن دیکر: هرگز از دفاع از حقوق زنان دست بر نمی‌داریم

کرن دیکر کاردار سفارت ایالات متحده برای افغانستان می‌گوید که او روز گذشته با تام ویست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان و رینا امیری، نماینده ویژه امریکا در امور زنان و حقوق بشر این کشور دیدار کرده است.

کاردار سفارت ایالات متحده برای افغانستان در اکس خطاب به زنان افغانستان افزوده است: «ما هرگز از دفاع از حقوق شما دست بر نمی‌داریم.»

خانم دیکر با اشاره به اظهارات رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان ابراز خرسندی کرده و گفته است که آنان در مورد کار زنان دختران در افغانستان گفتگو کرده‌اند.

پیش از این نماینده ویژه امریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان گفته‌ است که او با نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان و سفیر ایالات متحده برای این کشور در مورد مسائل مهم با زنان و فعالان جامعه مدنی افغانستان در داخل و خارج بحث اساسی داشتند.