جنوب آسیا

رفت‌و آمد موترهای باربری و مسافران از طریق راه آهن کویته-قندهار از سر گرفته شد

رسانه‌های پاکستانی گزارش داده‌اند که راه آهن کویته-قندهار پس از میانجیگری رهبران قبایل محلی و مقام‌های حکومتی پاکستان باز شده است.

شاهراه کویته- چمن به دلیل درگیری باشندگان محل با نیروهای امنیتی پاکستان بر سر کشت خشخاش در منطقه گلستان و قله عبدالله در مرز با افغانستان بسته شده بود.

به گفته یکی از بزرگان قومی محل، در نتیجه درگیری میان نظامیان پاکستانی و باشندگان دو بزرگ قومی کشته شدند شش نظامی پاکستانی زخم برداشته‌اند. او همچنین گفته است که این درگیری باعث توقف ترانزیت تجارتی با افغانستان شد و تمام فعالیت‌های داد و ستد متوقف شدند.