زنان

فوزیه کوفی در نشست صلح نوبل سال روان سخنرانی می‌کند

نشست سالانه صلح نوبل فوزیه کوفی، نماینده پیشین مجلس نمایندگان کشور را در میان سخنرانان این کنفرانس که در ۵ سپتمبر سال روان میلادی (۱۵ سنبله) برگزار می‌شود، قرار داده است.

این نهاد در خبرنامه‌ای گفته است که این نهاد، آگاهان، تصمیم‌گیرندگان و فعالان را درباره چالش‌‌ها و راه حل‌ها گردهم می‌آورد.

به گفته خبرنامه، این نشست عقب‌گرد‌های خطرناک حقوق زنان در سراسر جهان را برجسته می‌کند.