افغانستان

کرن دیکر با مقام‌های بین‌المللی در امور پناهندگان در مورد مهاجران افغانستان دیدار کرد

کرن دیکر، کاردار ایالات متحده برای افغانستان می‌گوید که با مقام‌های بین‌المللی در امور رسیدگی به پناهندگان در مورد مهاجران افغانستان گفتگو کرده است.

به گفته او، این ‌دیدارها با مقام‌های کمیتهٔ بین‌المللی نجات «آی‌آر‌سی»، شورای پناهندگان دنمارک و شورای پناهندگان ناروی انجام شده‌اند.

خانم دیکر در اکس گفته است که آنان در مورد مورد اولویت‌های بشردوستانه در افغانستان نیز گفتگو کرده‌اند.

او نگاشته است: «از تیم‌های آنان به خاطر تعهدشان به مردم افغانستان از جمله عودت کنندگان چه در پاکستان‌، در مرز و چه در مقصد نهایی‌، بی‌نهایت سپاسگزارم.»