افغانستان

سازمان همکاری‌های اسلامی: در چارچوب «رویکرد بشردوستانه» تعامل و گفت‌وگو با طالبان را ادامه می‌دهیم

امروز دومین روز نشست سران همکاری‌های اسلامی است . دبیر کل سازمان همکاری‌های اسلامی گفته است که این سازمان در چارچوب رویکرد بشردوستانه به تعامل و گفت‌وگو سازنده با مقام‌های طالبان در افغانستان ادامه خواهد داد.

فعالان حقوق بشر و آگاهان می‌گویند که طالبان به خواست این سازمان برای برداشتن ممنوعیت‌های آموزشی زنان و دختران توجهی نکرده‌اند.

همزمان با اینُ وزارت خارجه طالبان با نشر تصویری از سخنگوی این وزارت در اکس گفته است که نماینده‌ی آنان در پانزدهمین نشستِ سران سازمان همکاری های اسلامی شرکت کرده است.

در خبرنامه این وزارت آمده است: «عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه و رییس بخش سازمان‌های بین المللی در پانزدهمین نشست سران سازمان همکاری‌های اسلامی اشتراک کرده‌اند و قرار است با مقام‌های بلند پایه این سازمان و نماینده کشورهای عضو نیز دیدار و گفت‌وگو کنند.»

فعالان حقوق بشر، اما باورمند هستند که حضور طالبان در چنین نشست‌ها با توجه به عدم پذیرش خواست‌های جهانی مبنی بر دسترسی زنان و دختران به کار و آموزش، نمایشی و فاقد ارزش برای مردم افغاستان است.

راحله تلاش، فعال حقوق زنان گفت: «حضور طالبان در چنین نشست‌ها برای ما فاقد ارزش است، طالبان به خواست سازمان همکاری های اسلامی مبنی بر دسترسی دختران به آموزش عمل نکرده‌اند و اشتراک آنان در این نشست برای مردم افغانستان نمایشی و بدون پیام است.»

نشست سازمان همکاری‌های اسلامی روز گذشته در گامیبا آغاز و امروز نیز ادامه داشته است.

در خبرنامه‌ی سازمان همکاری‌های اسلامی به نقل از دبیرکل این سازمان آمده است که در چارچوب روی‌کرد بشردوستانه این سازمان به تعامل و گفت‌وگو سازنده با مقام‌های طالبان در افغانستان ادامه خواهد داد.

خبرنامه می‌افزاید: «این سازمان در چارچوب روی‌کرد بشردوستانه به تعامل و گفت‌وگوهای سازنده با مقام‌های طالبان در افغانستان ادامه می‌دهد. از کشورهای عضو می‌خواهیم تا از طریق صندوق امانت بشردوستانه افغانستان که تحت نظارت و مدیریت بانک انکشافی اسلامی است، به افغانستان کمک کنند.»

دسترسی زنان و دختران به کار و آموزش در افغانستان، یکی از خواسته‌های همیشه‌گی سازمان همکاری‌های اسلامی بوده است؛ آنچه عملآ از سوی طالبان نادیده گرفته شده است.

پرسش این‌ست که باتوجه به عدم پذیرش خواست‌های سازمان همکاری اسلامی مبنی بر بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها از سوی طالبان؛ حضور هیات آنان در چنین نشست‌ها به معنی چیست؟

نصیر احمد ترکی، تحلیل‌گر مسایل سیاسی می‌گوید: «این نشست کشورهای اسلامی به معنی امتیاز دادن و یا اعتبار دادن به کمک طالبان نیست. ممکن آنان بخاطر دعود کرده باشند که یکبار دیگر به طالبان بگویند که خواست جامعه‌جهانی، خواست کشور اسلامی و به خصوص کشورهای همسایه از افغانستان و در پیشاپیش از این خواست مردم افغانستان، چه است؟ این‌که یک حاکمیت مشروع در افغانستان ایجاد شود. حاکمیت که بتواند بیانگر خواست مردم افغانستان باشد.»

هیات طالبان در حالی در این نشست حضور می‌یابند که پیش از این هیئتی از سوی سازمان همکاری‌های اسلامی در سفری که گفته می‌شد هدفش پی‌گیری قطع‌نامه این سازمان در مورد آموزش و تحصیل دختران است، به کابل آمد و با برخی از مقام‌های طالبان دیدار کرد. اما ارگِ زیر اداره‌ی طالبان پس از نشر خبرنامه‌ای درباره دیدار این هیئت با معاون سیاسی رییس وزیران آنان، بخش از گفت‌وگو که در مورد آموزش و تحصیل دختران بود را حذف کردند.