افغانستان

اعتراضات مردمی «ضد طالبان» در بدخشان وارد دومین روز شد

منابع در ولایت بدخشان به آمو می‌گویند که پس از اعتراضات مردمی «ضد طالبان» در ولسوالی درایم این ولایت، باشندگان ولسوالی ارگو بدخشان نیز صبح امروز دست به اعتراضات زده‌اند.

یکی از معترضان در این ولایت گفته است که ظلم طالبان به حدی شده که دیگر برای مردم بدخشان قابل تحمل نیست و روی این ملحوظ آنان خواهان «اخراج طالبان» از این ولایت هستند.

از طرفی‌هم منابع می‌افزایند که طالبان برای متفرق کردن مردم از سلاح نیز استفاده کرده‌اند که تلفاتی نیز در پی داشته است.

تا هنوز طالبان در مورد این اعتراضات چیزی نگفته‌اند.