افغانستان

کمیسیون آزادی مذهبی امریکا: اقلیت‌های مذهبی در افغانستان با تهدید گروه‌های «تروریستی» مواجه هستند

کمیسیون آزادی مذهبی ایالات متحده در گزارش یک‌ساله‌‌اش درباره آزادی مذهبی بین‌المللی، گفته است که آن‌عده از مقام‌های طالبان که در نقض آزادی مذهبی در افغانستان دست دارند، باید تحریم شوند.

در گزارش این کمیسیون آمده است: «اقلیت‌های مذهبی از جمله شیعیان، هندوها، سیک‌ها و مسیحیان در افغانستان با تهدید گروه‌های تروریستی از جمله داعش و آزار و اذیت طالبان مواجه‌ هستند».

این کمیسیون گفته است که طالبان هم‌چنان به اجرای تفسیر سخت‌گیرانه خود از شریعت ادامه می‌دهند و آزادی مذهب یا عقیده را نقض کرده‌اند.

در این گزارش گفته شده است که در حاکمیت طالبان هندوها، سیک‌ها و مسیحیان با محدودیت‌های شدیدی از جمله پوشش و ظاهر خود مواجه‌ هستند و از برگزاری علنی مراسم‌های مذهبی خود، منع شده‌اند.

این کمیسیون وضعیت مشابهی را مصداق عینی وضعیت شیعیان افغانستان نیز دانسته و می‌گوید که شیعیان هم‌چنان با آزار، خشونت و مداخله در حق عبادت خود، از سوی طالبان مواجه هستند.

کمیسیون آزادی مذهبی امریکا می‌گوید که در فبروری سال ۲۰۲۳، والی طالبان در بدخشان در فرمانی ازدواج بین شیعه و سنی و تدریس کتاب‌های فقه جعفری را ممنوع کرد و دانشگاه‌های خصوصی را مجبور کرد که تمام کتاب‌های دینی را که با فقه حنفی مطابقت ندارند را از کاریکولم درسی حذف کنند.

محدودیت در برگزاری مراسم محرم شیعیان و جشن نوروز از سوی طالبان، از جمله موضوعات دیگری است که کمیسیون آزادی مذهبی ایالات متحده به عنوان نقض حق آزادی مذهب گزارش داده است.

این کمیسیون از دولت امریکا خواسته است؛ تا افغانستان تحت حاکمیت طالبان را به خاطر نقض سیستماتیک آزادی مذهبی به‌ عنوان «کشور مورد نگرانی خاص» معرفی کند.

این کمیسیون همچنین از دولت ایالات متحده خواسته است که آزادی مذهبی و اعتقاد را شامل گفت‌گوهایش با طالبان بسازد و به گونه واضح، عمل‌کرد آنان و گروه داعش را در این زمینه «محکوم» کند.