افغانستان

«انزوای جهانی و ناتوانی طالبان بحران‌ اقلیمی در افغانستان را شدت بخشیده است»

نشریه دیپلومات آسیا به نقل از دفتر کاپ (گروه‌های عضو تغییرات اقلیم) گزارش داده است که انزوای جهانی افغانستان و ناتوانی طالبان در پاسخ‌گویی، نگرانی‌های را برانگیخته است که ممکن بحران اقلیمی این کشور به منطقه و فراتر از آن سرایت کند.

در این گزارش آمده است که تغییرات آب و هوا در افغانستان به عنوان یک عامل تقویت‌کننده تهدید اقلیمی در این کشور عمل می‌کند.

بر اساس این گزارش، دفتر کاپ گفته است که یکی از اثرهای منفی به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، بازماندن این کشور از نشست‌های جهانی تغییرات آب و هوا به‌شمول نشست‌های صندوق آب و هوای سبز است.

بر بنیاد این گزارش قبل از تسلط طالبان، برنامه آب و هوای افغانستان تخمین زده بود که این کشور به ۲۰.۶ میلیارد دالر برای تامین بودجه ابتکارات سازگاری با آب و هوا و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای از سال‌ ۲۰۲۱ تا ۲۰۳۰ نیاز دارد و صندوق هوای سبز پروژه‌ای ۱۸ میلیون دالری را برای این کشور تصویب کرد که پس از برگشت طالبان به قدرت، دوباره به حالت تعلیق درآمد.

نشریه دیپلومات آسیا هم‌چنان نگاشته است که افغانستان تنها می‌تواند ۴۰ درصد از برق مورد نیاز خود را تامین کند که این تولید ناکافی، سبب مودجودیت حدود شش ساعت برق در مراکز بهداشتی شده است.

گفتنی است که در حال حاضر افغانستان بدترین خشک‌سالی خود را در ۳۰ سال گذشته تجربه می‌کند و که این خشک‌سالی، ۲۵ ولایت کشور را تحت تاثیر قرار داده است؛ کشوری که حدود ۸۰ درصد مردم آن برای امرار معیشت به کشاورزی وابسته هستند.