افغانستان

جبهه مقاومت مدعی کشتن سه عضو طالبان در دو حمله جداگانه در کابل شد

جبهه مقاومت ادعا کرده است که در نتیجه دو حمله افراد این جبهه در کابل سه عضو طالبان کشته شدند و دو تن دیگر آنان را زخمی شده‌اند.

این جبهه مدعی شده است که بکی از این این حمله‌ها بر ایست بازرسی طالبان در نزدیکی کوچه مکتب در ساحه سرک کمپنی، از مربوطات حوزه پنجم امنیتی شهر کابل صورت گرفته است.

در همین حال جبهه مقاومت گفته است که در حمله شب گذشته آنان بر یک موتر حامل طالبان در ساحه کوچه سوم قلعه‌وزیر در حوزه پنجم امنیتی شهر کابل دو عضو طالبان کشته شدند و سه تن دیگر آنان را زخمی شده‌اند.

طالبان‌ تا هنوز در مورد این رویداد‌ها چیزی نگفته‌اند.