افغانستان

نزدیک به دوهزار مهاجر کشور در دو روز از ایران و پاکستان اخراج شدند

مهاجران افغان در مرز اسلام قلعه در هرات.

پاکستان و ایران بیش از ۲هزارو۸۰۰ مهاجر افغانستان را در دو روز گذشته اخراج کرده‌اند.

وزارت مهاجران طالبان در خبرنامه‌ای در اکس گفته است که یک‌هزارو۲۲ مهاجر کشور روز جمعه (۷ثور) از ایران به گونه «اختیاری و اجباری» به کشور برگشته‌اند.

بر بنیاد این خبرنامه، این مهاجران از طریق گذرگاه اسلام قلعه در هرات وارد کشور شده‌اند.

در همین حال به گفته این وزارت، بیش از ۸۲۵ مهاجر افغانستان روز گذشته (شنبه ۸ثور) از گذرگاه مرزی تورخم به صورت اجباری از پاکستان اخراج و به کشور برگشته‌اند.

این وزارت به نقل از فرماندهی سرحدی طالبان در سپین بولدک قندهار گفته است، ۱۰۰ خانواده که شامل ۵۲۷ تن می‌شوند، دیروز از پاکستان اخراج و وارد کشور شده‌اند.

گفته می‌شود که ۲۳ زندانی که از زندان‌های این کشور آزاد شده‌اند، نیز شامل آنان هستند.

این در حالی است که پاکستان مرحله دوم اخراج اجباری مهاجران افغانستان را آغاز کرده است.