Uncategorized @fa افغانستان

هشتم ثور برابر است با سی‌و دومین سالگرد پیروزی مجاهدین در افغانستان

سی‌و دو سال پیش از امروز، مجاهدین افغانستان پس از چهارده سال جهاد، حکومت داکتر نجیب را شکست دادند و به قدرت رسیدند.

به مناسبت این روز، طالبان نشستی را نیز در کابل برگزار کردند.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان ادعا کرده است که امریکا برای بدست آوردن منافع اش در افغانستان هفت تنظیم جهادی ایجاد کرد و میان آنان نفاق برپا کرد.

در هشتم ثور سال ۱۳۷۱، گروه‌های مختلف از مجاهدین وارد کابل شدند و آخرین نظام کمونیستی طرفدار شوروی پیشین به رهبری داکتر نجیب را شکست دادند.
طالبان در اعلامیه‌یی هشتم ثور را روز آزادی، پیروزی و موفقیت مردم افغانستان گفته‌اند.
اما معاون نظامی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در جریان سخنرانی در نشستی به مناسبت هشت ثور در کابل، ادعا دارد که امریکا برای رسیدن به هدف‌اش هفت تنظیم جهادی ایجاد کرد و سپس در میان آنان نفاق انداخت.

عبدالله عبدالله، رییس پیشین شورای عالی مصالحه ملی در شبکه اجتماعی اکس نوشته است که جهاد مردم افغانستان در برابر شوروی پیشین فراموش ناشدنی است و با مبارزات و جهاد خود به افغانستان افتخار آفریدند.

همزمان با این، جبهه مقاومت به مناسبت هشتم ثور در اعلامیه‌ای گفته است که اکنون نیز مردم افغانستان از نزدیک به سه سال به اینسو در ظلم، خشونت و استبداد قرار دارد و طالبان افغانستان را به زندان برای شهروندان کشور مبدل کرده‌اند.

اما برخی از شهروندان کشور به این باوراند که پس از به قدرت رسیدن مجاهدین، افغانستان گواه جنگ‌های داخلی بود که در نتیجه‌ای آن هزاران تن کُشته و زخمی شدند.

شماری از پایتخت نشینان به این باوراند که پس از هشتم ثور سال ۱۳۷۱ فصل تازه‌ی از خشونت‌ها در کشور آغاز شد و اختلاف‌های میان گروهی خون بسیاری از شهروندان کشور را ریخت و بسیاری‌ها را ناگزیر به ترک کشور کرد.

ضیا الحق، یکی از باشندگان فراه گفت: «از امروز ۳۲ سال پیش، مجاهدین به قدرت رسیدن و بدبختی در افغانستان آغاز شد. جنگ‌ها شروع شد. بسیار مردم مهاجر شدند. بسیار مردم کشته و زخمی شدند.»

نثار احمد شیرزی، آگاه مسایل سیاسی درباره این روز چنین نظر دارد: «پیامد هشت ثور بعد از هفت ثور بازکردن راه برای برنامه‌های بعدی از استخبارات‌های بزرگ در افغانستان بود، اما در نتیجه هثت ثور اردو منظم که افغانستان داشت، سیستم اداری و سیستم معارف افغانستان همه سبوتاژه شد.»

برخی از آگاهان به این باور هستند که نبردهای خونین میان گروهی در دهه هفتاد افزون برکشته شدن ده‌ها هزارشهروند کشور و پناه‌جوشدن صدها هزار تن دیگر، زمینه ایجاد و به قدرت رسانیدن طالبان را نیز فراهم ساخت.