افغانستان

جبهه مقاومت ادعا می‌کند دو عضو طالبان را در هرات کشته است

عکس از آرشیف

جبهه مقاومت ادعا کرده که افراد وابسته به این جبهه بالای اعضای طالبان در مقابل ریاست مهاجران آنان در ولایت هرات حمله کرده‌اند.

این جبهه در خبرنامه‌ای در اکس گفته است که در این حمله دو عضو طالبان که مربوط به لوای سرحدی آنان می‌شود، کشته شده‌اند.

طالبان تا هنوز در این باره چیزی نگفته‌اند.