افغانستان

جبهه مقاومت ادعا می‌کند دو عضو طالبان را در کابل کشته است

جبهه مقاومت در خبرنامه‌ای ادعا کرده که در نتیجه حمله افراد وابسته به این جبهه بر یک ایست بازرسی طالبان در ساحه کوتل خیرخانه از مربوطات حوزه هفدهم امنیتی شهر کابل، دو عضو طالبان کشته شده‌اند.

در این خبرنامه آمده است که این حمله حوالی ساعت ۰۸:۰۰ شب گذشته (۷ ثور) صورت گرفته و در آن سه عضو دیگر طالبان نیز زخم برداشته‌اند.

طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفته‌اند.