افغانستان

سفیر ایران در افغانستان: تصمیم‌های طالبان در قندهار شکل می‌گیرند

Iran’s special envoy for Afghanistan, File Photo.

حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده ویژه ایران در افغانستان، در گفتگوی اخیر خود با خبرگزاری ایراف، تأکید کرده است که اقدامات طالبان از تصمیم‌گیری‌های انجام‌شده در قندهار، مرکز قدرت آن‌ها، نشأت می‌گیرد.

این دیپلمات ایرانی با اشاره به معاهده‌ی سال ۱۳۵۱ بر ضرورت رعایت حق‌آبه‌ی ایران توسط طالبان تأکید کرده و افزود که رهبری طالبان تأکید دارد که به تعهدات مربوط به این معاهده عمل خواهد شد.

قمی همچنین به رویکرد ایران در دوره‌ی حاکمیت طالبان اشاره کرد و گفت: «ایران در این دوره از طریق اقدامات دیپلماتیک و دیگر اقدامات به دنبال حفظ منافع خود است.»

او درباره‌ی نشست‌های سه‌جانبه‌ی برنامه‌ریزی‌شده میان ایران، افغانستان و چین صحبتی نکرد، اما اشاره کرد که این نشست‌ها به احتمال زیاد در آینده‌ی نزدیک برگزار خواهند شد و کشورهای دیگر منطقه نیز به این تحرکات استقبال نشان داده‌اند.

سفیر و نماینده ویژه ایران تأکید کرده است که ثبات و امنیت منطقه‌ای به ثبات و امنیت افغانستان گره خورده است و بهترین مسیر دسترسی افغانستان به آب‌های آزاد از طریق ایران می‌گذرد که این مسیر کوتاه‌ترین، امن‌ترین و اقتصادی‌ترین است.