افغانستان

منابع: استخبارات طالبان کارمندان وزارت خارجه را بازداشت کرد

منابع به آمو تایید کردند که استخبارات طالبان شماری از کارمندان وزارت خارجه را بازداشت کرده است.

به گفته این منابع، در میان این کارمندان، سید نبی نبیل، مستشار پیشین سفارت افغانستان در عربستان سعودی نیز است.

تاکنون علت بازداشت آقای نبیل روشن نیست. نزدیکان آقای نبیل نیز بازداشت وی را به آمو تایید کردند.

یکی از نزدیکان آقای نبیل که نمی‌خواهد نامی از او گرفته شود گفت که وی در این اواخر در جلسه‌های وزارت خارجه با امیرخان متقی گفتگوهای تند و انتقادهایی داشته است.

این منابع آگاه گفتند که اکنون شمار کارمندان غیر پشتون در این وزارت به ۶۰تن می‌رسد و ظاهرا بازداشت آقای نبیل از سوی طالبان، باعث نگرانی در میان آنان شده است.