افغانستان

طالبان از ایران می‌خواهند در قبال مهاجران افغانستان از «صبر و بردباری» کار بگیرد

عبدالکبیر، معاون سیاسی رییس‌وزیران طالبان در دیدار با نماینده ویژه و سفیر ایران برای افغانستان، از تهران خواسته است در قبال اخراج اجباری مهاجران افغانستان از «صبر و بردباری» کار بگیرد.

تلویزیون ملی، زیر اداره طالبان گزارش داده است که در این دیدار، عبدالکبیر همچنین بر رسیدگی به مشکلات مهاجران افغانستان در ایران تاکید کرده است.

در این گزارش آمده است که حسن کاظمی قمی، سفیر ایران در کابل، از همکاری کشورش در زمینه‌های مدیریت آب، صحت، اقتصاد، تحصیلات عالی و حفاظت از محیط زیست با طالبان اطمینان داده است.

این در حالی است که روزانه صدها مهاجرافغانستان از ایران و پاکستان به طوری اجباری اخراج می‌شوند.

در نزدیک به سه سال پیسین، صدها هزار شهروند افغانستان به علت‌های‌ گوناگون به شمول مشکلات اقتصادی و ترس از طالبان کشور را به مقصد ایران ترک کرده‌اند.