افغانستان

کرن دیکر: هرگز از دادخواهی برای ایجاد تغییر دست نخواهیم کشید

کرن دیکر، کاردار ایالات متحده برای افغانستان در پیوند با نشر گزارش سالانه وزارت خارجه امریکا تاکید کرده است که آنان «هرگز» از دادخواهی برای ایجاد تغییر در افغانستان دست نخواهند کشید.

او با اشاره به این گزارش در نوشته‌ای در اکس گفته است: «مدافعین حقوق بشر قهرمانان من هستند.»

او همچنین افزوده است که گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده محدودیت‌های اعمال شده بالای زنان در افغانستان، از بین بردن رسانه‌های آزاد، حمله به اعتراضات مسالمت آمیز و محدودیت‌های مذهبی را مورد نقد قرار می‌دهد.

او تصریح کرده است که هر روز ایالات متحده مخالفت خود را با این محدودیت‌ها ابراز می‌دارد.

کاردار ایالات متحده برای افغانستان گفته است: «من می‌خواهم مردم افغانستان بدانند که در این راستا تنها نیستند و ما هرگز از دادخواهی برای ایجاد تغییر دست نخواهیم کشید.»