جهان

ملل متحد: بحران جهانی غذا نیازمند «واکنش فوری» است

انتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد می‌گوید که جهان با بحران غذایی مواجه است و کودکان در برخی نقاط، از فرط گرسنگی می‌میرند.

دبیرکل ملل متحد تاکید کرده است که «بحران جهانی غذا» نیازمند واکنش فوری کشورهای جهان است.

انتونیو گوترش در یک نوارویدیویی که آن را در صفحه اکس‌اش منتشر کرده، گفته است: « با تعهد و اقدام مشخص می‌توانیم جهانی بسازیم که در آن گرسنگی جا نداشته باشد».

او افزود که سال گذشته، تعداد افرادی که در آستانه قحطی قرار داشتند، به ۷۰۰هزار تن می‌رسید که اکنون دو برابر افزایش پیدا کرده است.

در همین حال، دبیرکل ملل متحد بر بنیاد گزارش موسسه جهانی سیپری (SIPRI) گفته است: «در حالی که شاهد افزایش فقر و گرسنگی در جهان هستیم؛ اما دیدن هزینه‌های نظامی به بالاترین حد، بی‌سابقه و تکان دهنده است».

گزارش این سازمان در مورد بحران‌ غذایی جهانی که پیش از این منتشر کرد، نشان می‌دهد که «گرسنگی حاد» در ۵۹ کشور به طور مداوم شدید بوده است و در هر پنج نفر، یک تن آنان نیاز به کمک‌های فوری و حیاتی دارد.

بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۳ تقریباً ۲۸۲ میلیون نفر در ۵۹ کشور و منطقه سطح بالایی از گرسنگی حاد را تجربه کرده‌اند.