افغانستان

فعالان حقوق بشر اخراج اجباری مهاجران افغانستان را خلاف موازین حقوق بشری می‌دانند

تصویر از آرشیف

شماری از فعالان حقوق بشر، اخراج اجباری مهاجران افغانستان از سوی حکومت پاکستان را خلاف موازین حقوق بشری می‌دانند و تاکید می‌ورزند که جامعه جهانی نباید در برابر این تصمیم پاکستان خاموش بماند.

همزمان با این؛ شماری از مهاجران افغانستان در پاکستان، از ادامه روند اخراج اجباری مهاجران ابراز نگرانی می‌کنند و به این باورند که پس از بازگشت به افغانستان با آینده‌ی نامعلومی روبه‌رو خواهند شد.
این در حالی‌ست که وزارت مهاجران و عودت کنندگان طالبان اعلام کرده است که روز گذشته بیش از یک‌هزار مهاجر پس از اخراج اجباری از سوی پاکستان به کشور بازگشته‌اند.

ثریا برای تحقق رویا هایش از افغاستانِ زیر اداره‌ی طالبان به پاکستان پناه آورده است.
او می‌گوید، سختی‌های زندگی و وضع محدودیت‌های توام با تهدید از سوی طالبان، او را ناگزیر به ترک افغانستان کرده است.

ثریا از برآیند تصمیم اسلام‌آباد مبنی بر اخراج اجباری مهاجران افغانستان ابراز نگرانی می‌کند و نگرانی‌هایش را برای بازگشت به افغانستان چنین فشرده می‌سازد:
ثریا حسینی در این باره گفت: «مهاجران که از پاکستان اخراج می‌شوند، پس از بازگشت به افغانستان با آینده‌ی تاریک و سرنوشت نامعلوم روبه‌رو می‌شوند. دختران حق درس را ندارند و زنان نیز با محدودیت‌های طالبان روبه‌رو اند. جهان باید جلوی اخراج اجباری مهاجران افغانستان را از سوی پاکستان بگیرد.»
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، هزاران شهروند کشور بدلیل تهدیدهای امنیتی و سیاست‌های سخت‌گیرانه طالبان به پاکستان و ایران مهاجر شدند.
فعالان حقوق بشر پیش‌آمد دولت پاکستان را با مهاجران افغانستان خلاف رویه حقوق بشر و ارزش‌های بشردوستانه می‌دانند و تاکید می‌ورزند که این اقدام پاکستان، جان هزاران تن را پس از بازگشت به افغانستان تهدید می‌کند.

راحله تلاش، فعال حقوق بشر نظراش را چنین ابراز کرد: «ما راه بازگشت به افغانستان نداریم. مهاجران که از پاکستان به گونه‌ی اجباری اخراج می‌شوند، پس از بازگشت به افغانستان با تهدیدات امنیتی روبه‌رو می‌شوند.»

عبدالرزاق عدیل، آگاه مهاجران گفت: «اقدام پاکستان برای اخراج اجباری مهاجران خلاف اصول و قوانین بین‌المللی حقوق بشر و کنوانسیون‌های جهانی مهاجرت است. جامعه جهانی نباید در برابر سیاست‌های کنونی پاکستان در برابر مهاجران افغانستان خاموشی اختیار کند.»

این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شوند که وزارت مهاجران طالبان به تازگی اعلام کرده است که روز گذشته بیش از یک هزار تن پس از اخراج اجباری، از پاکستان به کشور بازگشته‌اند.
به تازگی، سازمان عفو بین‌الملل، در خبرنامه‌‌ای گفته است که تصمیم تازه حکومت پاکستان درباره اخراج اجباری مهاجران «بدون مدرک» زندگی هشتصد هزار تن را در افغانستان با خطر روبه‌رو خواهد کرد.