افغانستان

کاردار سفارت امریکا برای افغانستان: زنان در همه جا مستحق جوامعی مصون از خشونت هستند

کرن دیکر، کاردار سفارت امریکا برای افغانستان، در پیامی به مناسبت ماه جهانی آگاهی‌رسانی درباره تجاوز جنسی، بر حق زنان در تمامی نقاط جهان برای داشتن جوامعی مصون و امن تاکید کرده است.

او گفته است که خشونت جنسیتی همواره یک رفتار زشت و ناپسند است.

او‌ افزوده است: «امروز، در کنار قربانیان خشونت مبتنی بر جنسیت ایستاده و قول می‌دهم که تمام تلاش خود را برای ارتقاء آموزش و آگاهی به کار ببرم تا خشونت جنسیتی را در افغانستان ریشه‌کن کنیم و به بازگرداندن حقوق اساسی زنان افغان کمک کنیم.»

این اظهارات در حالی بیان شده است که زیر حاکمیت طالبان در افغانستان، زنان و دختران این کشور از حقوق اساسی خود از جمله آموزش و اشتغال محروم شده‌اند.