افغانستان زنان

جنبش شنبه‌های ارغوانی: «زندان‌های طالبان شکنجه‌گاه انسان و زنان است»

جنبش شنبه‌های ارغوانی در اعلامیه‌ای در پیوند به گزارش اخیر وزارت خارجه امریکا می‌گوید، آن‌چه در این گزارش در مورد وضعیت حقوق‌بشر، آزارواذیت زنان زندانی منعکس شده، بخش کوچکی از «جنایت‌های طالبان است».

این جنبش اعتراضی زنان گفته است: «ما باور داریم که شمار زیادی از شهروندان افغانستان؛ به‌ویژه زنان در زندان‌های طالبان زندانی هستند و اسامی شان به دلیل ترس از طالبان و افکار سنتی جامعه، منتشر نشده است».

جنبش شنبه‌های ارغوانی می‌گوید آن‌چه که طالبان در نزدیک به سه سال گذشته علیه مردم افغانستان؛ به‌ویژه زنان انجام داده‌اند، «قرائت افراطی» آنان از دین و شریعت است.

این جنبش در اعلامیه‌اش گفته است که زندان‌های طالبان شکنجه‌گاه انسان و زنان است و به همین دلیل آنان خواهان «فشار حداکثر و نظارت جدی» بر این زندان‌ها هستند.

در اعلامیه جنبش شنبه‌های ارغوانی آمده است: «به دلیل جنایات ضدبشری طالبان علیه شهروندان کشور؛ به‌ویژه زندانیان سیاسی و زنان، ما از دولت امریکا می‌خواهیم که دست از حمایت مادی و معنوی این گروه برداشته و به هدف پایان بخشیدن به درد و رنج مردم کشور، بر این گروه فشار بیاورد».

این جنبش از سازمان ملل متحد، نهادهای مدافع حقوق‌بشر و سایر جنبش‌های اعتراضی زنان نیز خواسته است که «جنایت‌های طالبان علیه زنان» را نادیده نگیرند و با ایجاد ساختار حمایتی مشخص، زمینه نظارت بر زندان‌های طالبان را مساعد بسازند.

این در حالی است که بخش زنان سازمان ملل متحد به مناسبت «روز جهانی دیپلوماسی برای صلح» نیز از کشورهای جهان خواسته است، فضایی را ایجاد کنند که «صدای زنان افغانستان» به طور مستقیم در آن شنیده شود.

این سازمان در اکس همچنین از جهان خواسته است که زنان افغانستان را کمک مالی کند و رهبران زن، مشاغل و خدمات برای زنان این کشور را مورد حمایت قرار دهد.