افغانستان

وزارت خارجه طالبان: چین همکاری دوجانبه در پیوند به دهلیز واخان را بازنگری می‌کند

وزارت خارجه طالبان در خبرنامه‌ای گفته است که ژاو شینگ، سفیر چین در دیدار با امیرخان متقی، وزیرخارجه طالبان، گفته است که بیجینگ درباره چگونگی «همکاری دوجانبه و امکانات» در پیوند به موضوع دهلیز واخان بررسی می‌کند.

در خبرنامه به نقل از سفیر چین آمده است که کشورش تلاش می‌کند از طریق این دهلیز با طالبان همکاری کند.

براساس خبرنامه، در این دیدار درباره روابط دوجانبه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گفت‌وگو شده است.

پیش از این معاون رییس‌وزیران طالبان گفته بود که آنان از «ابتکار کمربند و جاده» چین پشتیبانی می‌کنند.